Kategoria: Aktualności

Oferta pracy – Główny Ksiegowy

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 BIAŁOBRZEGI 5B OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH 1. Stanowisko: główny księgowy 2. Wymagania niezbędne: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz…

Zmiana numeru konta Zakładu

Zakład Gspodarki Komunalnej informuję że nastąpiła zmiana numeru konta wpłat należności za zużytą wodę i odprowadzenia ścieków. Informacja dotyczy szczególnie tych odbiorców którzy płacą rachunki przelewem internetowym i wpisany mają na stałe nr rachunku Zakładu – proszę wpisać nowy indywidualny…

Koszenie pastwisk 2014

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach informuje że przyjmowane są oferty na wykonanie zamówienia pn.: ”Koszenie pastwisk 2014”. Przedmiotem zamówienia jest koszenie pastwisk ok 114 hektarów położonych na terenie Gminy Białobrzegi kosiarką bijakową, w całym zakresie obszaru pastwiska włącznie z nachyloną…

Harmonogram odczytu wodomierzy na 2014

Styczeń: Dębina –7,8 Białobrzegi Prawe – 9,10,13,14,15,16,17 Korniaktów Południowy – 20,21 Budy Łańcuckie Prawe – 22,23,24 Budy Łańcuckie Lewe – 27,28,29,30   Luty: Korniaktów Północny – 3,4 Białobrzegi Lewe – 5,6,7 Wola Dalsza – 10,11,12,13,14,17 Dębina Księże – 18,19  …

Z A W I A D O M I E N I E

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach informuje, że zgodnie z Uchwałą NR XXXI/198/2013 Rady Gminy w Białobrzegach z dnia 29 Listopada 2013 r.   Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na terenie gminy Białobrzegi cena wody…

Harmonogram odczytu liczników wody listopad, grudzień

Dębina –5,6 Listopad Białobrzegi Prawe – 7,8,9,12,13,14 Listopad Korniaktów Południowy – 15,16 Listopad Budy Łańcuckie Prawe – 18,19,20 Listopad Budy Łańcuckie Lewe – 21,22,23,25 Listopad Korniaktów Północny – Białobrzegi Lewe – Wola Dalsza – Dębina Księże –

Harmonogram odczytu liczników wody wrzesień, październik

Dębina –4,5 wrzesień Białobrzegi Prawe – 6,7,8,9,10,11,12 wrzesień Korniaktów Południowy – 13,14 wrzesień Budy Łańcuckie Prawe – 16,17,18 wrzesień Budy Łańcuckie Lewe – 19,20,21,23 wrzesień Korniaktów Północny – 4,5 Październik Białobrzegi Lewe – 7,8,9 Październik Wola Dalsza – 10,11,14,15,16,17 Październik…

Harmonogram odczytu liczników wody lipiec, sierpień

Dębina – Białobrzegi Prawe – 16,17,18,19,20,22 lipiec Korniaktów Południowy – 22,23 lipiec Budy Łańcuckie Prawe -24,25,lipiec Budy Łańcuckie Lewe – 26,27,28,30 lipiec Korniaktów Północny – 6,7 si erpień Białobrzegi Lewe – 8,9,10 sierpień Wola Dalsza –12,13,14,16,19,20,21 sierpień Dębina Księże –22,23…