Kategoria: Aktualności

Koszenie pastwisk

Załącznik nr 3 Do regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro   ……………………………………. Jednostka prowadząca sprawę                                         Białobrzegi , dnia 6.04.2012   OGŁOSZENIE Zakład…

Badania okresowe instalacji elektrycznej

Załącznik nr 3 Do regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro         ……………………………………. Jednostka prowadząca sprawę                                         Białobrzegi , dnia 6.04.2012…

Harmonogram odczytu liczników wody

Poniżej przedstawiamy przybliżone terminy odczytu liczników wody , terminy te nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Dębina – 5,6,7 Marzec Białobrzegi Prawe – 8,9,12,13, Marzec Korniaktów Południowy – 14,15 Marzec Budy Łańcuckie Prawe – 19,20,21 Marzec Budy Łańcuckie Lewe…

Informacja o wynikach naboru

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach 37-114 Białobrzegi 4 woj. podkarpackie  stanowisko Głównego Księgowego 1/2 etatu  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Piekarz zam. Białobrzegi. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Anna Piekarz podczas rozmowy…

Decyzja o przydatności wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie stwierdza: Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Białobrzegi pod względem składu fizykochemicznego i mikrobiologicznego. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Korniaktów Północny pod względem składu fizykochemicznego i mikrobiologicznego

Informacja – nabór

 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE   KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 Białobrzegi 5 b , woj. podkarpackie  stanowisko: Główny Księgowy w ZGK w Białobrzegach ½ etatu  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego…

Oferta pracy – Główny Ksiegowy

Wymagania – oczekiwania pracodawcy 1.Wymagania niezbędne: -posiadanie obywatelstwa polskiego, -posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie -z pełni praw publicznych, -kandydat nie powinien być prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu…