Kategoria: Aktualności

Oferta pracy – Główny Ksiegowy

Wymagania – oczekiwania pracodawcy 1.Wymagania niezbędne: -posiadanie obywatelstwa polskiego, -posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie -z pełni praw publicznych, -kandydat nie powinien być prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu…

Zawiadomienie

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach informuje, że zgodnie z Uchwałą NR XII/78/2011 i Uchwałą XII/79/2011 Rady Gminy w Białobrzegach z dnia 29 listopada 2011 r.   Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. na terenie gminy…

Zbiórka odpadów 2012

Odpady segregowane: makulatura szkło kolorowe szkło białe plastik puszki i drobny złom Kubły i worki ze śmieciami należy wystawić do drogi (w okolice trasy przejazdu śmieciarek) wieczorem w przeddzień wywozu , lub najpóźniej do godziny 6:50 w dniu ,w którym…