Kategoria: Praca

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Głównego Księgowego

Zakład Gospodarki Komunalnej 37-114 Białobrzegi 5B woj. podkarpackie stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:  …

Oferta Pracy

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 BIAŁOBRZEGI 5B OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH 1. Stanowisko: główny księgowy 2. Wymagania niezbędne: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz…

Informacja o wynikach naboru

    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  Zakład Gospodarki Komunalnej 37-114 Białobrzegi 5B woj. podkarpackie   stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej nazwa stanowiska pracy     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pani…

Lista kandydatów

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE   Zakład Gospodarki Komunalnej 37-114 Białobrzegi 5B woj. podkarpackie stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej   Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka…

Oferta pracy – Główny Ksiegowy

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 BIAŁOBRZEGI 5B OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH 1. Stanowisko: główny księgowy 2. Wymagania niezbędne: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz…

Informacja o wynikach naboru

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach 37-114 Białobrzegi 4 woj. podkarpackie  stanowisko Głównego Księgowego 1/2 etatu  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Piekarz zam. Białobrzegi. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Anna Piekarz podczas rozmowy…

Informacja – nabór

 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE   KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 Białobrzegi 5 b , woj. podkarpackie  stanowisko: Główny Księgowy w ZGK w Białobrzegach ½ etatu  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego…

Oferta pracy – Główny Ksiegowy

Wymagania – oczekiwania pracodawcy 1.Wymagania niezbędne: -posiadanie obywatelstwa polskiego, -posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie -z pełni praw publicznych, -kandydat nie powinien być prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu…