Z A W I A D O M I E N I E

Od 1 czerwca 2022 r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie skrócona została obecnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białobrzegi

ceny wg nowej taryfy przedstawiają się następująco:

1. na okres od 1.06.2023 

Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

cena netto (zł)

VAT (zł)

cena brutto (zł)

1.

Gospodarstwa domowe

2,96

0,24

3,20

2.

Pozostali odbiorcy

3,24

0,26

3,50

 Miesięczna opłata abonamentowa

Rodzaj opłaty abonamentowej

cena netto (zł)

VAT (zł)

cena brutto (zł)

Odbiorcy grup taryfowych gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

2,00

0,16

2,16

 Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

cena netto (zł)

VAT (zł)

cena brutto (zł)

1.

Gospodarstwa domowe

8,23(cena taryfowa)

5,48 (cena po dopłacie z gminy, cena obowiązuje od 01.01.2020)

0,65

0,44

8,88

5,92

2.

Pozostali odbiorcy

8,23(cena taryfowa)

5,48 (cena po dopłacie z gminy, cena obowiązuje od 01.01.2020)

0,65

0,44

8,88

5,92

cena 1m3 ścieków w latach kolejnych zależała będzie od  uchwalanych dopłat przez Radę Gminy Białobrzegi. Cena 5,33 zł netto wynika z dopłaty do ścieków uchwalona przez Radę Gminy Białobrzegi z dnia 29.11.2019 nr XIV/94/2019 i wynosi 2,75 od dnia 01.01.2020 

Miesięczna opłata abonamentowa

Rodzaj opłaty abonamentowej

cena netto (zł)

VAT (zł)

cena brutto (zł)

Odbiorcy grup taryfowych gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

2,00

0,16

2,16

Taryfa zatwierdzona przez Wody Polskie na trzy lata do pobrania – tutaj 

Post navigation