Informacja o wynikach naboru

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 Zakład Gospodarki Komunalnej

37-114 Białobrzegi 5B

woj. podkarpackie

 

stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej

nazwa stanowiska pracy

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pani ……… Agnieszka Babiarz ……….. zamieszkała w ……………..… Smolarzyny…………

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Babiarz  podczas rozmowy kwalifikacyjnej odpowiedziała na wszystkie zadane pytania wykazując się tym samym znajomością przepisów na stanowisku, o które aplikuje.

Dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe wskazuje na to, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego w ZGK w Białobrzegach.