ZAWIADOMIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach informuje, że zgodnie z Uchwałą NR XXVIII/210/2017 Rady Gminy w Białobrzegach z dnia 30 października 2017r.

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie gminy Białobrzegi cena wody i za zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej, opłat abonamentowych oraz opłat przyłączeniowych będzie wynosiła:

cena wody z wodociągu wiejskiego –2,70 zł za 1 m3 netto ; 2,92 zł brutto

stawka opłaty abonamentowej – 2zł/odbiorcę wody/miesiąc netto; 2,16 zł brutto

cena ścieków odprow. do kanalizacji wiejskiej– 4,6 zł za 1m3 netto ; 4,97 zł brutto

stawka opłaty abonamentowej–5zł/dostawcę ścieków/miesiąc netto; 5,40 zł brutto

stawka opłaty przyłączeniowej (za odbiór techniczny jednego nowego przyłącza wodociągowego ) – 100,00 zł netto;123 zł brutto

stawka opłaty przyłączeniowej (za odbiór techniczny jednego nowego przyłącza kanalizacyjnego ) – 150,00 zł netto.184,50 zł brutto

Rada Gminy uchwaliła również dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków sanitarnych, która w 2018 r. wyniesie 2,6 zł do każdego odprowadzonego m3 ścieków sanitarnych, ponieważ zgodnie z kalkulacją koszt odprowadzenia 1m3 ścieków wynosi 7,20 zł (netto).