Ceny wody i ścieków

Od 25 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Wody Polskie na terenie gminy Białobrzegi cena wody i za zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej, opłat abonamentowych oraz opłat przyłączeniowych będzie wynosiła:

  • cena wody z wodociągu wiejskiego –2,72 zł za 1 m3 netto ; 2,94 zł brutto
  • stawka opłaty abonamentowej – 2zł/odbiorcę wody/miesiąc netto; 2,16 zł brutto
  • cena ścieków odprow. do kanalizacji wiejskiej– 4,6 zł za 1m3 netto ; 4,97 zł brutto
  • stawka opłaty abonamentowej–2 zł/dostawcę ścieków/miesiąc netto; 2,16 zł brutto

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach informuje, że zgodnie z Uchwałą NR XXXV/259/2018 Rady Gminy w Białobrzegach z dnia 18.05. 2018 r. uchwaliła również dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków sanitarnych, która do końca roku 2018 wyniesie 3,21 zł do każdego odprowadzonego m3 ścieków sanitarnych, ponieważ zgodnie z kalkulacją koszt odprowadzenia 1m3 ścieków wynosi 7,81 zł (netto).