Komunikat !!!

W związku z panującymi wysokimi temperaturami, brakiem opadów atmosferycznych oraz spowodowanym tym nadmiernym poborem wody przez mieszkańców, mogą wystąpić problemy z ciśnieniem oraz dostawami wody do gospodarstw domowych.

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.