O ZGK

Witamy Państwa na stronie internetowej  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach.

Zakład Gospodarki komunalnej powołany jest w celu zarządzania i prawidłowej eksploatacji wodociągów, kanalizacji i zbiórki odpadów komunalnych. Działalność ta polega na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Białobrzegi w sferze zaopatrzenia w wodę z wodociągów administrowanych przez gminę, odprowadzania ścieków sanitarnych, a także zbiórki i wywozu odpadów.

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.