Jakość wody

Twardość wody:

Twardość ogólna wody w CaCO3 [mg/l]

Korniaktów Północny ok. 197 dane z dnia 10.05.2021

Białobrzegi ok. 450 dane z dnia 31.01.2022

Norma 60 ÷ 500

L. p.

Stopień twardości wody

Jednostka twardości wody

[mval/l]

[mg CaCO3­]

[0N]

[mmol/l]

1.

Woda bardzo miękka

< 2

< 100

< 5,6

< 1

2.

Woda miękka

2 – 4

100 – 200

5,6 – 11,2

1 – 2

3.

Woda średnio – twarda

4 – 7

200 – 350

11,2 – 19,6

2 – 3,5

4.

Woda twarda

7 – 11

350 – 550

19,6 – 30,8

3,5 – 5,5

5.

Woda bardzo twarda

> 11

> 550

> 30,8

> 5,5

Decyzja o przydatności wody do spożycia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Korniaktów Płn Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Białobrzegi
02.06.2020 31.01.2021