Komunikat

Szanowni klienci Zakładu Komunalnego w Białobrzegach W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, w trosce o bezpieczeństwo sanitarne, dotyczy to także kwestii wystawianych przez Zakład Komunalny faktur w zakresie korzystania z usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę…

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO VOLKSWAGEN Transporter T4 Nazwa i siedziba sprzedającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, Białobrzegi 5B, 37 – 114 Białobrzegi. Przedmiot sprzedaży: Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN Transporter T4, stanowiący własność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach Dane identyfikacyjne pojazdu:…

Z A W I A D O M I E N I E

Od 16 czerwca 2019 r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie skrócona została obecnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białobrzegi ceny wg…

Uwaga

W związku z upałami i trudnościami w dostawie wody, apelujemy do wszystkich swoich odbiorców o wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej tylko do niezbędnych celów tj. sanitarnych i spożywczych. Prosimy, aby przy użyciu wody z sieci wodociągowej, nie napełniać przydomowych basenów…

Harmonogram odczytu wodomierzy na 2020

Maj: Dębina –2,7,8 Białobrzegi (prawe) – 9,10,13,14,15,16,17,18, Korniaktów Południowy – 20,21,22 Budy Łańcuckie Prawe – 23,24,27,28 Czerwiec: Budy Łańcuckie (lewe) – 8,9,10,12 Korniaktów Północny – 15,16 Białobrzegi (lewe) – 17,18,19,22 Wola dalsza – 23,24,25,26,29 Dębina Księże – 30 Lipiec: Dębina…