Kategoria: Aktualności

INFORMACJA

INFORMUJEMY ŻE ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DNIU 24.12.2012 r. tj. W WIGILIĘ BĘDZIE NIECZYNNY

Okres zimowy

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy Zakład Gospodarki Komunalnej  przypomina, że zgodnie z przepisami właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:…

Harmonogram odczytu liczników wody listopad grudzień

Dębina –6,7 listopad Białobrzegi Prawe – 8,9,10,12,13 listopad Korniaktów Południowy –14,15 listopad Budy Łańcuckie Prawe -16,17, listopad Budy Łańcuckie Lewe –20,21,22,23 listopad Korniaktów Północny – 4,5 grudzień Białobrzegi Lewe – 6,7,8 grudzień Wola Dalsza – 10,11,12,13,14,17,18 grudzień Dębina Księże –19,20…

Harmonogram odczytu liczników wody wrzesień , październik

Poniżej przedstawiamy przybliżone terminy odczytu liczników wody , terminy te nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Dębina – 4,5 wrzesień Białobrzegi Prawe – 6,7,8,10,11,12 wrzesień Korniaktów Południowy – 14,15 wrzesień Budy Łańcuckie Prawe -17,18,19 wrzesień Budy Łańcuckie Lewe –…

Harmonogram odczytu liczników wody lipiec, sierpień

Poniżej przedstawiamy przybliżone terminy odczytu liczników wody , terminy te nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Dębina – 4,5  lipiec Białobrzegi Prawe – 6,7,9,10,11,12 lipiec Korniaktów Południowy – 13,14 lipiec Budy Łańcuckie Prawe -16,17,18 lipiec Budy Łańcuckie Lewe –…

Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców gminy Białobrzegi , że odbędzie się zbiórka sprzętu RTV i AGD ( telewizory, komputery, monitory, radioodbiorniki, lodówki itp.) sprzęty te winny być kompletne, w przeciwnym razie nie będą zabrane. 1. Wola Dalsza                                                                – 16.08.2012r. 2. Białobrzegi pr.…

Śmieci – worki na odpady komunalne

Worki na odpady komunalne można nabyć w: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Białobrzegi 5 „b” 2. Sołtys Wanda Zdąbłarz -Wola Dalsza 3.Sołtys Danuta Prajs – Budy Łańcuckie Prawe      

Harmonogram odczytu liczników wody maj, czerwiec

Poniżej przedstawiamy przybliżone terminy odczytu liczników wody , terminy te nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Dębina – 10,11 Maj Białobrzegi Prawe – 14,15,16,17,18,19 Maj Korniaktów Południowy – 21,22, Maj Budy Łańcuckie Prawe -23,24,25 Maj Budy Łańcuckie Lewe –…