Z A W I A D O M I E N I E

Od 17 stycznia 2024 r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie skrócona została obecnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białobrzegi

ceny wg nowej taryfy przedstawiają się następująco:

1. na okres od 17.01.2024

Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówcena netto (zł)VAT (zł)cena brutto (zł)
1.Gospodarstwa domowe3,290,263,55
2.Pozostali odbiorcy3,610,293,90

 Miesięczna opłata abonamentowa

Rodzaj opłaty abonamentowejcena netto (zł)VAT (zł)cena brutto (zł)
Odbiorcy grup taryfowych gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy2,000,162,16

 Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówcena netto (zł)VAT (zł)cena brutto (zł)
1.Gospodarstwa domowe8,83(cena taryfowa) 6,08 (cena po dopłacie z gminy, dopłata obowiązuje od 01.01.2020)0,496,57
2.Pozostali odbiorcy8,83(cena taryfowa) 6,08 (cena po dopłacie z gminy, dopłata obowiązuje od 01.01.2020)0,496,57

cena 1m3 ścieków w latach kolejnych zależała będzie od  uchwalanych dopłat przez Radę Gminy Białobrzegi. Cena 6,57 zł netto wynika z dopłaty do ścieków uchwalona przez Radę Gminy Białobrzegi z dnia 29.11.2019 nr XIV/94/2019 i wynosi 2,75 od dnia 01.01.2020.

Miesięczna opłata abonamentowa

Rodzaj opłaty abonamentowejcena netto (zł)VAT (zł)cena brutto (zł)
Odbiorcy grup taryfowych gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy2,000,162,16

Taryfa zatwierdzona przez Wody Polskie na trzy lata do pobrania – tutaj