Z A W I A D O M I E N I E

Od 17 stycznia 2024 r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie skrócona została obecnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białobrzegi ceny wg…

Z A W I A D O M I E N I E

Od 17 stycznia 2024 r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie skrócona została obecnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białobrzegi ceny wg…

Harmonogram odczytu wodomierzy na 2024

STYCZEŃ DĘBINA – 3,4,5 BIAŁOBRZEGI (prawe) – 8,9,10,11,12,15,16 KORNIAKTÓW POŁUDNIOWY – 17,18 BUDY ŁAŃCUCKIE (prawe) – 19,22,23 LUTY Budy Łańcuckie (lewe) – Korniaktów Północny – Białobrzegi (lewe) – Wola dalsza – Dębina Księże –

INFORMACJA ZMIANA LOKALIZACJI

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH NA CZAS REMONTU BUDYNKU ZOSTAJE PRZENIESIONY DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM (KORNIAKTÓW POŁUDNIOWY 3) https://goo.gl/maps/1PKkqW7bSJLp376L6 POWYŻEJ LINK DO PINEZKI GOOGLE MAPS

Informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach informuje, że od października 2022 wszyscy mieszkańcy Gminy Białobrzegi zaopatrywani są w wodę z wodociągu z nowej Stacji Uzdatniania Wody w Korniaktowie Północnym.