Harmonogram odczytu liczników wody maj, czerwiec

Poniżej przedstawiamy przybliżone terminy odczytu liczników wody , terminy te nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Dębina – 10,11 Maj Białobrzegi Prawe – 14,15,16,17,18,19 Maj Korniaktów Południowy – 21,22, Maj Budy Łańcuckie Prawe -23,24,25 Maj Budy Łańcuckie Lewe –…

Koszenie pastwisk

Załącznik nr 3 Do regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro   ……………………………………. Jednostka prowadząca sprawę                                         Białobrzegi , dnia 6.04.2012   OGŁOSZENIE Zakład…

Badania okresowe instalacji elektrycznej

Załącznik nr 3 Do regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro         ……………………………………. Jednostka prowadząca sprawę                                         Białobrzegi , dnia 6.04.2012…

Harmonogram odczytu liczników wody

Poniżej przedstawiamy przybliżone terminy odczytu liczników wody , terminy te nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Dębina – 5,6,7 Marzec Białobrzegi Prawe – 8,9,12,13, Marzec Korniaktów Południowy – 14,15 Marzec Budy Łańcuckie Prawe – 19,20,21 Marzec Budy Łańcuckie Lewe…