Oferta Pracy

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 BIAŁOBRZEGI 5B OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH 1. Stanowisko: główny księgowy 2. Wymagania niezbędne: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz…

ZAWIADOMIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach informuje, że zgodnie z Uchwałą NR XXVIII/210/2017 Rady Gminy w Białobrzegach z dnia 30 października 2017r. Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie gminy Białobrzegi cena wody i za zrzut…

ZAWIADOMIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach informuje, że zgodnie z Uchwałą NR XX/146/2016 Rady Gminy w Białobrzegach z dnia 29 Listopada 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na terenie gminy Białobrzegi cena wody i za…

Harmonogram odczytu wodomierzy na 2016

Styczeń: Dębina –8,9 Białobrzegi Prawe – 12,13,14,15,16,18 Korniaktów Południowy – 19,20 Budy Łańcuckie Prawe – 21,22,23 Budy Łańcuckie Lewe – 25,26,27,28,29 Luty: Korniaktów Północny – 8,9 Białobrzegi Lewe – 10,11,12 Wola Dalsza – 15,16,17,18,19,22, Dębina Księże – 23,24   Marzec:…